Produktionsbolag Stockholm - Brikk Animation och Film
produktionsbolag Stockholm
[swedish] [english]

Vassaste produktionsbolaget i Stockholm


!

Vi är inte Ninjas men

Vi har svart bälte i storytelling, illustration och animation.

En Brikk-produktion känns igen på dess originalitet. Oavsett om det gäller kortare gifar för sociala media, längre informationsfilmer eller traditionell reklamfilm är våra produktioner alltid nyskapande på sätt som får de att sticka ut i mängden. Det är alltså ingen slump att vårt team består av en sammansvetsad grupp kreatörer från olika delar av världen, och som älskar att utmana gränserna för vad som är möjligt inom animation, stop motion och illustration.

Regissörstrion Brikk består av Samuel Fast, Josef Andersson och Björn Johansson. Förutom regi och manusskrivande arbetar våra regissörer hands-on med animation och illustration. Det ger oss en unik överblick i projektets alla faser – från idé till färdig filmproduktion. Tack vare vår mångsidighet ihop med en aldrig sinande upptäckarlusta har vi blivit experter på att hitta nya sätt att berätta historier på. Vill man nå högre höjder måste man gå nya stigar, helt enkelt.

Några av våra kära kunder