Produktion

Under produktionsfasen så pågår många delar simultant. Storyboard sätts ihop till en animatic med skiss musik för att vi ska få en känsla av vart vi är på väg och ge oss ett hum om längd på de olika scenerna. Samtidigt så påbörjas viss animation rätt omgående, det kan till exempel handla om effekter som vi vet kommer vara med i filmen såsom blixtar, eld och vatten.

Bildproduktion

Samtidigt börjar bakgrundsartisterna och karaktärsdesignerna med sitt arbete. Bakgrundsartisterna börjar ofta med att skapa enklare konceptbilder som sedan blir till färdiga kompositioner för att sedan renderas i den tänkta stilen.

Samma gäller karaktärsdesignerna, de sätter omgående igång med att skissa på karaktärer för den animerade produktionen. Nu utvecklas det karaktärsark (character sheet) där karaktärsdesigners främsta uppgift är att skapa bra referensmaterial för våra animatörer. Våra karaktärsdesigners producerar därför ett gäng olika teckningar med karaktärer från olika vinklar och med olika ansiktsuttryck.

Produktion av animation

Under tiden har även animatörerna satt igång med sitt tidskrävande arbete. Animationsfasen när det kommer till traditionell animation är uppdelad i tre delar. Rough animation, tie-down och clean up. Efter dessa tre steg tillkommer även skuggor, kontaktskuggor och högdagrar.

Termer som används under en produktion

Storyboard

Ett storyboard är tecknade filmrutor som fungerar som underlag till teamet. Dessa ger en bra inblick i hur berättelsen är tänkte att berättas. Dock säger storyboard rutan inte så mycket om estetiken i scenen.

Animatic

Animatic är en enklare version av animation där man skissar ut rörelserna för att testa tajmingen på animationerna. En enklare version av animatic kallas boardomatic, detta är ofta enbart storyboard rutorna utlagda på en tidslinje med ljud.

Karaktärsark

Ett karaktärsark är en bild där man ser den illustrerade karaktären i olika vinklar. I bland finns det även en rad olika ansiktsuttryck på karaktärsarket. Karaktärsarkets främsta uppgift är att get ett bra underlag för animatörerna så de vet hur karaktären ser ut från alla vinklar.

Konceptbilder

Koncept bilder tidiga utkast för att visa på känslan i en viss scene. Koncept bildens uppgift är att säga stämningen och känslan i en bild utan att man skall behöva rita ut hela bilden med alla detaljer.

Brief Treatment Manus Storyboard Animatic Illustration Animation Compositing Ljuddesign & Musik Leverans
Kontakt ikon

Filmproduktion på g?
Kontakta Samuel Fast Hurtigkarl på
+46 (0)73 612 06 04

Showreel

Produktionsbolag